Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Jak se o informaci žádá

- ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení

- písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná

 

Co musí písemná žádost obsahovat

- musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí

 

- neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)

 

Jaký bude postup povinného orgánu

 

- je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti

- pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů

 

- pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů ( od 1. 1. 2001 do 15 dnů)

  

 

Kde lze o poskytnutí informací žádat: OÚ Lužná

 

Na jakou adresu lze žádosti posílat:  

 

Obecní úřad Lužná

Masarykovo náměstí 89

270 51 Lužná