Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

VYHLÁŠKY

Stránka

OZV č. 1/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Lužná

OZV č. 1/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Lužná

18. 9. 2015 Zobrazit více

OZV 1/2012 o komunálních odpadech v r. 2013

obecně-závazná vyhláška č. 1/2012

19. 6. 2013 Zobrazit více

OZV č.1/2011 o místních poplatcích

OZV č. 1/2011 o místních poplatcích

7. 3. 2011 Zobrazit více

Opatření obce č. 1/2010

Řád veřejného pohřebiště

6. 9. 2010 Zobrazit více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 2 / 1997

Obce Lužná o místních komunikacích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA  2 / 1997

Obce Lužná o místních komunikacích

Obecní rada Obce Lužná schválila dne 25.9.1997 podle ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 13/97 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhlášky č. 104/97 Sb. a v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. h/, § 16 odst. 1 a 2 a § 36 odst. 1 písm. f/ zákona ČNR 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místních komunikacích.


Oddíl I.
Čl. 1
Předmět vyhlášky


A) Stanovení úseku místních komunikací na kterých se z důvodu malého dopravního významu nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.
B) Stanovení způsobu a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních silnic.


Oddíl II.
Neudržované úseky
Čl. 2
Přehled neudržovaných úseků komunikací


K Višňovce
Panina zahrádka
28. října - schody
Komunikace v části obce “Cikánka”
Všechny úseky místních komunikací, které nepřiléhají k trvale obydleným nemovitostem


Čl. 3
Odpovědnost za škody


Vlastník komunikací, Obec Lužná, neodpovídá na úsecích komunikací uvedených jako neudržované za škody vzniklé uživatelům těchto pozemních komunikací, jejichž příčinou byla závada způsobena povětrnostními situacemi ve sjízdnosti nebo schůdnosti komunikací v zimním období, jak je uvedeno v čl. 1 této vyhlášky.


Oddíl III.
Plán zimní údržby komunikací

Čl. 4
Způsob údržby


Údržba na místních komunikacích v Lužné bude prováděna pluhováním a odhrnováním napadlého sněhu. V úsecích velkého stoupání, zařazení do 1. skupiny, bude prováděn ihned po dokončení odstraňování sněhu následný posyp inertním materiálem (písek, štěrk, popel).
Při tvorbě náledí nebo uježděné kluzké vrstvy sněhu bude prováděn posyp interním materiálem na všech udržovaných komunikacích a v případě vhodnosti bude prováděn i posyp solí.


Čl. 5
Lhůty údržby


Z hlediska zimní údržby se zařazují místní komunikace následovně:
I. pořadí: Havlíčkova
Nová
Žižkova
28. října
Masarykovo náměstí
Sjízdnost se zajišťuje nejpozději do 4 hodin.

II. pořadí: (ostatní udržované komunikace)
Sjízdnost se zajišťuje nejpozději do 12 hod.


Oddíl IV.
Ustanovení společná, závěrečná a přechodná


1. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.11.1997.    Ing. František Staněk                                        Eva Kronychová
        starosta obce                                              zástupce starosty


6. 4. 2006 Zobrazit méně

Obecně závazná vyhláška obce Lužná č. 1/2005

stanoví společný školský obvod základních škol

5. 1. 2006 Zobrazit více

Stránka