Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LUŽNÁ

Opatření a záměry obce Lužná  (2008-2018)

 

  1. Majetek

1.1 Mateřská škola Lužná – využití zahrady pro dětské hřiště

1.2. Základní škola Lužná – oprava střechy a stropů v učebně přírodopisu a zeměpisu – propadání stropů. Vybudování víceúčelového hřiště v areálu školy, rekonstrukce tělocvičny.

1.3. Obecní domy – rekonstrukce, využití pro potřeby obyvatelstva

 

  2.  Doprava

 2.1    Autobusová doprava

2.1.2 Oprava autobusových zastávek

 2.2  Železniční doprava

 2.3  Bezpečnost silničního provozu

2.3.1. vybudování parkovacích stání v ul. Nová a Čsl.armády

2.3.3 Zpomalovací retardéry.

  

   3. Technické vybavení území

  3.1    Čistírna odpadních vod

  3.2   Kanalizace

3.2.1  Dokončení kanalizace ve zbytku obce

  3.3  Zásobování pitnou vodou

  3.4. Místní komunikace – opravy, údržba,

  3.5. Chodníky - opravy, údržba

 

  4. Pozemky

4.1.      Prodej pozemků v lokalitě "U Vodojemu a U Vodárny."

4.2.  Příprava prodeje pozemků v lokalitě "Za Žižkovou"

 

   5. Telekomunikace

 

   6. Životní prostředí

6.1 Vodní zdroje a vodohospodářské stavby

6.1.1 Pelcův rybník v obci, včetně přítoku – obnova, revitalizace

6.1.2 Čistý rybník - obnova, revitalizace

6.1.3 Úprava vodního toku – obnova, údržba

 

   7. Bydlení

7.1 Pozemky pro bytovou výstavbu

7.1.1 Nákup pozemků

7.1.2 Výstavba inženýrských sítí

7.2  Stávající bytový fond

7.2.1 Rekonstrukce bytového fondu

7.2.2  Rekonstrukce elektrických rozvodů v části obce

7.2.3  Rekonstrukce veřejného osvětlení v obou částech obce Lužná

 

  8. Podnikání

8.1 Pracovní příležitosti

8.1.1 Podpora vzniku pracovních příležitostí

8.2  Řemesla a místní výrobky

8.2.1 Podpora řemesel a výroby místních produktů

 

   9. Cestovní ruch

9.1 Zařízení a služby cestovního ruchu

9.1.1 Ubytovací a stravovací zařízení – vybudování nových zařízení

         – šance  pro podnikatele a drobné řemeslníky

9.2.1 Cyklostezky – vybudování nových tras

9.2.2    Pěší stezky – úprava, údržba

9.2.3    Informační tabule s plánem obce a okolí

 

  10. Občanská vybavenost

 10.1 Veřejná prostranství

10.1.1  Péče o veřejná prostranství – údržba, obnova

10.1.2  Hřbitov – obnova, údržba, opravy

10.1.3  Sběrný dvůr – udržení pořádku v obci

 

  11. Kultura

11.1 Kulturní zařízení

11.1.1 Osvětová beseda – opravy, údržba, obnova

11.2   Kulturní iniciativy

11.2.1.   Využití obecních budov (zřízení muzea, setkávací místnosti pro cílové skupiny, výstavy)

11.2.2   Tradiční kulturní akce (posvícení, pouť, staročeské máje, výstavy) – podpora činnosti

11.2.3   Zlepšování a rozšiřování kulturních, sportovních, osvětových a společenských akcí v obci

11.2.4   Vybudování místního muzea

 

  12. Sport

12.1 Sportovní zařízení

12.1.1 Dětská hřiště – rekonstrukce hřiště v MŠ, výstavba nového areálu

12.1.2 Výceúčelová hřiště - vybudovat v obou částech obce

12.2   Sportovní aktivity

12.1       TJ Sparta Lužná - podpora činnosti

12.2.2    TJ Lokomotiva Lužná – podpora činnosti

 

   13. Sociální služby

13.1 Zařízení pro poskytování sociálních služeb

13.1.1  Dům s pečovatelskou službou, domov důchodců – nová výstavba

13.2   Poskytování sociálních služeb

13.2.1    Zbudování centra pro řešení sociálních služeb

 

   14. Školství

14.1 Vzdělávací programy

14.1.1 Vzdělávací programy ke zvýšení zájmu o školu

 

   15. Zdravotnictví

15.1 Služby zdravotnických zařízení

15.1.1 Vybudování moderního zdravotního střediska

 

  16. Pamětihodnosti

16.1 Obnova památek

16.1.1 Kostel sv. Barbory – celkové opravy, obnova, modernizace

16.1.2 Kostel Husuv sbor - celkové opravy, obnova, modernizace

16.1.3 Drobné památky – oprava, obnova, udržovací práce

16.1.4 Zajištění ochrany místních kulturních a přírodních zajímavostí (Krásná dolina, Belšanka, Hlavačov, Merkovka)

 

  17. Občanská společnost

17.1. Podpora  spolkového života v obci.

 

Strategický plán obce Lužná byl kontrolován a novelizován na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 31.7.2017 usnesením č. 237/15.