Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Sběrné místo Lužná I. / Sběrný dvůr /

2024 leden - březen

sobota 20. ledna     9:00 - 12:00 hod

sobota 17. února     9:00 - 12:00 hod

sobota 9. března     9:00 - 12:00 hod

sobota 23. března   9:00 - 12:00 hod

Upozornění!!!

Maximální množství uložení suti: 0,5 m3 za měsíc!!!!

Sběrné místo Lužná II. / Sběrný dvůr /

2024 leden - březen

sobota 20. ledna     9:00 - 12:00 hod

sobota 17. února     9:00 - 12:00 hod

sobota 9. března     9:00 - 12:00 hod

sobota 23. března   9:00 - 12:00 hod

Upozornění!!!

Maximální množství uložení suti: 0,5 m3 za měsíc!!!!

 

Seznam odpadů:

150101 papírové a lepenkové obaly

150102 plastové obaly

150105 kompozitní obaly

170107 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek

170201 dřevo

200136 vyřazené elektrické a elektronické zařízení

200140 kovy

200201 biologicky rozložitelný odpad

200307 objemný odpad