Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Žádost o poskytnutí informace
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Žadatel (jméno, příjmení, u právnické osoby název společnosti):
 
Adresa (sídlo):
 
Telefon, e-mail:
 
Obsah žádosti
 
Způsob poskytnutí informace
(vyznačte zvolený způsob)
a) zaslat na adresu:
b) zaslat e-mailem
c) k osobnímu vyzvednutí (  OÚ)
Žadatel bere na vědomí, že poskytnutí informace je podmíněno předchozím zaplacením nákladů na její zpracování určeném dle platného sazebníku Městského úřadu Nové Strašecí .
Po provedení úhrady bude požadovaná informace poskytnuta způsobem, který žadatel v žádosti uvedl.
Žádost převzal/a
 
dne

 

Další formuláře

jsou k disposici na OÚ nebo v el. podobě na FORMULÁŘE

 

 

formuláře
Ohlášení drobné stavby   formát *.pdf   formát *.ffw
Ohlášení stavebních úprav a udržovacích prací   formát *.pdf   formát *.ffw
Žádost o povolení kácení dřevin   formát *.pdf   formát *.ffw
Žádost o poskytnutí informací   formát *.pdf   formát *.ffw
Formuláře PDF lze prohlížet a tisknout pomocí programu   AcrobatReader.