Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

VYHLÁŠKY

Stránka

OZV č. 1/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Lužná

OZV č. 1/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Lužná

18. 9. 2015 Zobrazit více

OZV 1/2012 o komunálních odpadech v r. 2013

obecně-závazná vyhláška č. 1/2012

19. 6. 2013 Zobrazit více

OZV č.1/2011 o místních poplatcích

OZV č. 1/2011 o místních poplatcích

7. 3. 2011 Zobrazit více

Opatření obce č. 1/2010

Řád veřejného pohřebiště

6. 9. 2010 Zobrazit více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 2 / 1997

Obce Lužná o místních komunikacích


6. 4. 2006 Zobrazit více

Obecně závazná vyhláška obce Lužná č. 1/2005

stanoví společný školský obvod základních škol
Obecně závazná vyhláška obce Lužná č. 1/2005
                         kterou se stanoví společný školský obvod základních škol
 
 
Zastupitelstvo obce Lužná se na svém zasedání dne 23. února 2005 usnesením č. 1/2005      usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. c/ zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ a § 84 odst. 2 písm. i/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
                                                              Čl. 1
Na základě uzavřené dohody obcí Lužná a Lišany o vytvoření společného  školského obvodu se stanovuje vytvoření  společného školského obvodu těchto základních škol:
Školského obvodu Základní školy Lužná, okres Rakovník a  školského obvodu  Základní školy Lišany, okres Rakovník.
 
                                                             Čl. 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem  1. září 2005.
 
 
 
__________________________________        __________________________________
Eva Kronychová, místostarosta                          Ing. František Staněk, starosta

5. 1. 2006 Zobrazit méně

Stránka