Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Rozpočet Lužná

Daňové
90,60 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 27 044 100 Kč
Upravený rozpočet 27 820 200 Kč
Skutečné plnění 38 270 822 Kč
Plnění 137,56 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjem z daně z přidané hodnoty 10 940 100 11 716 200 18 995 330 162,13
Příjem z daně z příjmů právnických osob 6 500 000 6 500 000 8 367 299 128,73
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 5 000 000 5 000 000 5 553 843 111,08
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 1 700 000 1 700 000 1 654 956 97,35
Příjem z daně z nemovitých věcí 1 000 000 1 000 000 1 143 479 114,35
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 844 000 844 000 1 106 242 131,07
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 400 000 400 000 475 570 118,89
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 300 000 300 000 497 671 165,89
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 150 000 150 000 268 922 179,28
Příjem z poplatku ze psů 75 000 75 000 73 149 97,53
Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce 75 000 75 000 57 811 77,08
Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona 35 000 35 000 48 117 137,48
Příjem ze správních poplatků 20 000 20 000 25 910 129,55
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství 5 000 5 000 2 330 46,60
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů 0 0 193 0,00
Celkem 27 044 100 27 820 200 38 270 822 137,56
sestaveno ke dni 31. 12. 2022